سال رونق تولید

تحویل واحدهای مسکن مهر

فرستادن به ایمیل چاپ

img_3729.jpg

متقاضیان مسکن مهر شهر جدید علوی  که تاکنون  نسبت به تحویل واحد و عرصه مسکن مهر خود اقدام ننموده اند هرچه سریعتر با مراجعه به دفتر شرکت عمران شهر جدید علوی و تعیین تکلیف واحد حود اقدام نمایند.

سامانه ها