سال رونق تولید

اجرای مرحله نازک کاری مدرسه راهنمایی

فرستادن به ایمیل چاپ

به گزارش روابط عمومی بعد از بازدید روز شنبه هفته جاری از مدرسه  راهنمایی 6 کلاسه هم اکنون این پروژه در حال اجرای عملیات نازک کاری می باشد .

img_2724.jpg

img_2745.jpg

سامانه ها