سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

نشست مشترک مهندس درخشنده پور و سرهنگ سدید پناه

فرستادن به ایمیل چاپ

نشست مشترک مهندس درخشنده پور مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید علوی و سرهنگ پاسدار سدید پناه فرمانده سپاه شهرستان بندر خمیر در محل دفتر شرکت عمران شهر جدید علوی برگزار گردید .

مهندس درخشنده پور طی این جلسه با توجه به نقش مثبت بسیج بر لزوم ایجاد پایگاه مقاومت بسیج در شهر جدید علوی تاکید کرد همچنین بنا به اظهارات سدید پناه بزودی شاهد تاسیس پایگاه مقاومت

بسیج در شهر علوی خواهیم بود .

سامانه ها