سال رونق تولید

تونل شهر جدید علوی به بندر شهید رجایی

فرستادن به ایمیل چاپ

بارگیری و حمل و تخلیه قالب لغزنده لاینینگ در محل تونل شهر جدید علوی به بندر شهید رجایی .

قالب لاینینگ بابت بتن ریزی در داخل تونل مورد استفاده قرار می گیرد که بعد از اجرای لاینیگ عملیات راهسازی مرحله

پایانی این پروژه می باشد این تونل و راه دسترسی فاصله شهر جدید علوی به بندر شهید رجایی و صنایع مجاور را به کمتر از 15

کیلومتر کاهش داده و نقش مهمی در توسعه علوی ایفاء می کند .

img_3848.jpg

img_3853.jpg

سامانه ها