سال رونق تولید

انتصاب رییس اداره حراست

فرستادن به ایمیل چاپ

img_2481.jpg

به پیشنهاد مهندس درخشنده پور و طی حکمی از سوی زارعی مدیر کل حراست شرکت عمران شهرهای جدید آقای هادی رضایی به عنوان رییس اداره حراست شرکت عمران شهر جدید علوی منصوب شد بعد از ابلاغ این حکم توسط آقای زارعی ایشان از روند اجرای پروژه های انجام شده و در حال انجام این شهر بازدید بعمل آوردند .

در انتهای دیدار ایشان به همراه مهندس درخشنده پور از تونل شهر جدید علوی یه بندر شهید رجایی عبور کردند این تونل هم اکنون کاری حفاری آن به اتمام رسیده و در مرحله لاینینگ می باشد

img_2458.jpg

سامانه ها