سال رونق تولید

آکهی فراخوان املاک

فرستادن به ایمیل چاپ

آگهی فراخوان فروش املاک در شهر جدید علوی

شرکت عمران شهر جدید علوی در نظر دارد با استناد به صورت جلسه هیئت مدیره به شماره 15/ص/ه/95 مورخ 95/8/11 تعدادی املاک مختلف متعلق به خود واقع در شهر جدید علوی را از طریق فراخوان فروش به شرح زیر واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ 95/9/2 لغایت 95/9/17 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید علوی به آدرس بندرعباس ،منطقه کشار ،شهر جدید علوی ، شرکت عمران شهر جدید علوی ، تلفن  09176157360 مراجعه فرمایند . زمان بازدید املاک همه روزه در ساعات اداری می باشد . زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 95/10/4 و زمان بازگشایی در ساعت 9 صبح مورخ 95/10/5 خواهد بود . به پیشنهادات فاقد امضاء ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر شرایط فراخوان در اسناد آن درج شده است .

سامانه ها