سال رونق تولید

نشست مدیر عامل شهر جدید علوی با شهروندان

فرستادن به ایمیل چاپ

 

نشست مدیر عامل شهر جدید علوی و اهالی با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان روز دوشنبه 17 آبانماه

 

همراه نماز ظهر و عصر در مسجد پیامبر اعظم برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید علوی در این دیدار صمیمانه ابتدا شهروندان مشکلات خود را مطرح نموده و پس از آن ابتدا

مدرس عضو هیئت مدیره گزارش کاملی از روند پیشرفت پروژه های در حال انجام ارائه نمود و در پایان درخشنده پور مدیر عامل شرکت عمران

شهر جدید علوی گزارش تکمیلی از یک سال مدیریت خود را با مردم و اعضاء شورای اسلامی در میان گذاشت ایشان هم چنین از اتمام کار

حفاری تونل تا اواخر آذر خبر داد که تا پایان اتمام این پروژه مهم تا دو سال آینده علوی از این وضعیت خارج و به شهری بالنده تبدل گردد .

 

img_2261.jpg

سامانه ها