سال رونق تولید

اجرای عملیات زیبا سازی و آسفالت محله نخست و 100 واحدی مسکن مهر

فرستادن به ایمیل چاپ

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید علوی اجرای عملیات زیبا سازی و آسفالت محله نخست و 100 واحدی مسکن مهر آغاز گردیده است

طرح عملیات آماده سازی محله نخست شامل محوطه سازی ، جدول گذاری ، پیاده رو سازی ، آسفالت و جمع آوری نخاله می باشد بر اساس

برنامه ریزی های انجام شده این طرح تا کمتر از 2 ماه دیگر به بهره برداری می رسد .

سامانه ها