بازدید وزیر راه و شهر سازی از تونل علوی

فرستادن به ایمیل چاپ

آغاز اجرای عملیات لاینینگ تونل شهر جدید علوی به بندر شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید علوی ، عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی  و هیئت همراه در سومین روز هفته دولت از آغاز عملیات لاینینگ تونل شهر جدید علوی به بندر شهید رجایی و صنایع غرب بازدید بعمل آوردند . در ابتدای این مراسم نستور درخشنده پور مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید علوی خلاصه ای از برنامه های شهر جدید علوی را عنوان کرد وی با بیان اینکه با اتمام تونل و  راه دسترسی شهر علوی به بندر شهید رجایی و صنایع غرب شاهد رونق گرفتن شهر جدید علوی خواهیم بود . قابل ذکر است در این مراسم علاوه بر آخوندی وزیر راه و شهرسازی ، نریمان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید ، جادری استاندار هرمزگان ، هاشمی تختی ، آشوری ، مرادی و ذوالقدر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مقامات استانی حضور داشتند .

%20%201.jpg

%202.jpg

%203.jpg

سامانه ها