سال رونق تولید

شرکت عمران شهرجدیدعلوی درنظردارد

فرستادن به ایمیل چاپ

arm.jpg

شرکت عمران شهرجدیدعلوی درنظردارد،تعدادمحدودی ازقطعات ویلا باغ درشهرجدیدعلوی راباشرایط پرداخت 30 درصد ازکل مبلغ بصورت نقدومابقی طی اقساط پنج ساله به فروش برساند

متقاضیان می توانندجهت اطلاعات بیشتروثبت نام به دفترشرکت واقع درشهرجدیدعلوی مراجعه فرمایند.

درضمن اولویت گذاری براساس ثبت نام می باشد

دریافت نقشه کلی ویلاباغ ها

آخرین وضعیت فروش ویلا باغ ها

شماره تماس:6667029- 6667060،61

سامانه ها