سال رونق تولید

ثبت نام 200واحدمسکونی طرح مهر

فرستادن به ایمیل چاپ

با توجه به اینکه شرکت عمران شهر جدید علوی تعداد 200 واحد مسکونی طرح مسکن مهر را در شهر جدید علوی آغاز نموده لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک ذیل به دفتر شرکت واقع شهر جدید علوی   مراجعه نمایند

 

شرایط اولیه متقاضیان جهت ثبت نام مسکن مهر:

 • · متقاضی و افراد تحت تکفل بایستی از تاریخ 1 فروردین 1384 تاکنون فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند.
 • · از تاریخ 22 بهمن 1357 تاکنون از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن مثل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
 • · متقاضی بایستی متاهل یا زن سرپرست خانوار باشد.
 • · حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا یا شهر مادر آن باشد. مدت سابقه سکونت برای مهاجرین از شهرهای بزرگ به یک سال کاهش یافته و برای کارمندان دولتی که به استناد حکم دستگاه مربوط منتقل میشوند سابقه سکونت ، ملاک نخواهد بود.

مواردی که باید قبل از ثبت نام مسکن مهر آماده شود:

 • · اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی .
 • · اصل شناسنامه و کارت ملی همسر متقاضی.
 • · اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی فرزندان و افراد تحت تکفل
 • · مدارک محل سکونت( اعم از اجاره نامه و فیش آب و برق به نام مالک یا سرکوپن یا گواهی مدرسه فرزندان و ...)
 • · تکمیل و ارائه فرم تعهد عدم مالک زمین و مسکن بودن در کشور توسط متقاضی و افراد تحت تکفل
 • · داشتتن کد پستی که البته پشت کارت ملی درج شده است.
 • · در صورتی که از افراد ایثارگر شامل جانباز ، آزاده ، خانواده شهید یا عضو بسیج هستید، مدارک مربوطه را همراه داشته باشید .درصورتی که شما کارمند دولت هستید که بر اساس قانون نقل و انتقال از مرکز، محل سکونت خود را با نامه رسمی سازمان مربوطه تغییر داده اید، نامه مربوطه را همراه داشته باشید

سامانه ها