سال رونق تولید

آغازاحداث 200 واحدویلاباغ درشهرجدیدعلوی

فرستادن به ایمیل چاپ

velaj.jpg آغازبه کاراحداث 200واحدویلاباغ درقالب طرح مسکن مهردرشهر جدید علوی ،بااتمام آماده سازی زمین تهیه نقشه ومشخص شدن پیمانکار پروژه 200واحدی ویلاباغ درشهرجدیدعلوی آغازگردید

این پروژه که درزمینی به مساحت 20هکتارکه هرواحد1000مترزمین تعلق می گیرد،که درقالب مسکن مهروتفاهم نامه سه جانبه بین شرکت عمران شهرجدیدعلوی،بانک مسکن وشرکت بام شهرهفتم هم اکنون درمرحله فنداسیون درحال اجرامی باشد

 

سامانه ها