مزایده آماده سازی زمین

فرستادن به ایمیل چاپ

شرکت عمران شهر جدید علوی در نظر دارد 10 هکتار از زمین های خود را جهت آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق مزایده بفروش برساند

c_150_100_16777215_0___images_stories_zamin1.jpg

مزایده تعداد محدودی زمین ویلا باغ

فرستادن به ایمیل چاپ

مزایده فروش زمین ویلا باغ

c_150_100_16777215_0___images_stories_agahi1.jpg

تودیع و معارفه مدیر عامل شهر جدید برگزار شد

فرستادن به ایمیل چاپ

با صدور حکمی از سوی معاون راه و شهرسازی، مهندس درخشنده پور به عنوان مدیر عامل شرکت عمرام شهرهای جدید منصوب شد

c_150_100_16777215_0___images_stories_img_18021.jpg

 

ادامه مطلب...

بازدید مهندس میرغراوی از شهر جدید علوی

فرستادن به ایمیل چاپ

بازدید مهندس  میر غراوی به همراه مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان از شهر جدید علوی

c_150_100_16777215_0___images_stories_img_1783.jpg

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_ag.jpg

زمین های تجاری

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_0001.jpg

مدارک شرکت در مزایده زمین های ویلا باغ

فرستادن به ایمیل چاپ

مدارک لازم جهت دانلود

ادامه مطلب...

مزایده 2

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_moooo.jpg

عملیات ساخت مخزن 500 متر مکعبی

فرستادن به ایمیل چاپ

c_150_100_16777215_0___images_stories_manbe.jpg

عملیات ساخت مخزن 500 متر مکعبی به پایان رسید،گفته میشود با ساخت این مخزن ظرفیت نگهداری آب آشامیدنی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

صفحه 3 از 5

سامانه ها